Εσωτερικές πόρτες και υλικά κατασκευής

Εσωτερικές πόρτες και υλικά κατασκευής

Δεν υπάρχει σπίτι που να μην διαθέτει εσωτερικές πόρτες, ώστε να απομονώνονται οι χώροι. Στις μέρες μας όμως, επειδή τα υλικά κατασκευής τους μετατρέπουν τις πόρτες σε έργα τέχνης, μπορούν να τοποθετηθούν και ως στοιχεία διακόσμησης σε έναν χώρο.